HENKOSINO TECHNOLOGY CO.,LTD
  • 1
เฮนโกซิโน
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเซินเจิ้น ประเทศจีน Henkosino เป็นหนึ่งในบริษัทที่เร็วที่สุด ผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังเติบโตในโลก ก่อตั้งขึ้นใน ในปี 2013 Henkosino เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจแคตตาล็อกสั่งซื้อทางไปรษณีย์และ ทรัพยากรที่สำคัญสำหรับวิศวกรออกแบบ วันนี้ Henkosino นำเสนอจำนวนมาก ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในสต็อกและพร้อมใช้งานทันที การจัดส่ง
ยินดีต้อนรับสู่ Henkosino IC Ocean
รับใบเสนอราคาทันที!